Accessibility links

җомга, 24 ноябрь 2017, Казан вакыты 23:33

Невбеттен тыш сайлавлар керчектен де юзь берсе Рух фиркъасы сайлавларда БЮТнен кетеджегини де инкяр этмей Кырымдаки Рух етекчиси Пилунский.

[ кырымтатар телендә ]

Шимди бу эки куч арасында девамлы сейлешювлер кечириле, насыл къарар алынаджагъы якъын куньлерде кечириледжек РУХнынъ Къурултайында белли оладжакъ деди.

Эгер РУХ БЮТнен бирлешсе бу автоматик шекильде БЮТнынъ Меджлиснен бирлешюви дегиль деген БЮТ векили Велижанскийнинъ айткъанларына РУХнынъ Къырымдаки лидери Пилунский бу меселени Велижанский дегиль де фиркъа етекчилери чезеджеклер деди.

Надир Бекиров
БЮТ озь сиясетинде Меджлиске оппозицияда олгъан Бекировкъа таяна биле деген фикирге Пилунский, Бекиров артында тургъан къырымтатарларынынъ санлары буюк олмагъаныны къайд этти.

А мына меджлис реисининъ муавини Чубаров Меджлис - РУХ фиркъасынен олгъан сиясий партнерлыгъы шартларыны янъыдан бакъып чыкъмакъ фикирине кельди, деди Акъмесджитте кечирген матбуат корюшювинде.

Бу анълашувда Меджлис къырымтатарларынен багълы къанунлар джедвели, оларнынъ Юкъары Радада бакъылмасы муддетлери бельгиленмек керек деп сая.

Къанунлар дегенде шуны къайд этмек мумкюн. Кабмин тарафындан азырлангъан «Сюргюнге огърагъанларнынъ акъларыны тиклев» боюнджа къанун лейхасы 11 сентябрьде Украина Юкъары Радасында джедвельге алынгъан эди.

Мустафа Джемилев
Меджлис реиси Джемилев исе: «Бу къанун лейхасы бош, къырымтатарларына бир файда кетирмейджек къанун», деди.

Оныннъ бу фикиринен БЮТ векили Велижанскийде разы, амма онынъ фикириндже бу къанун лейхасыны ич олмадым биринджи окъувда къабул этмек керек, сонъ онъа тюзетювлер, къошмалар кирсетип толусынен къабул этмек керек экен.

Биз бу акъта Тимошенконен субетлештик, меселени анълаттыкъ деди.

Джемилев исе: «Биз 2004 сенеси азырлангъан, Юкъары Рада къабул эткен, амма президент Кучма вето къойгъан къанун лейхасыны ишлеп янъыдан Юкъары Радагъа теклиф этеджекмиз. Мен оны регистрациядан кечиреджем, эки къанун лейхасыда бакъылмакъ керек», деди.

XS
SM
MD
LG