Accessibility links

сишәмбе, 17 октябрь 2017, Казан вакыты 01:10

Меджлис Украинадаки ичтимаий-сиясий вазиетни музакере этти


Украина Юкъары Радасы президент тарафындан даркъатылгъан сонъ, мемлекетте укюм сюрген ичтимаий-сиясий вазиет Акъмесджитте кечкен Меджлис отурушувында музакере этильди.

Меджлис реиси М. Джемиль огълу Киевте сонъки куньлерде япкъан бир сыра корюшювлери акъкъында меджлис азаларына малюмат берди.

Бойле корюшювлерининъ бириси премьер-министр Ю Тимошенконен олгъан. М.Джемиль огълу субет девамында Кабмин тарафындан Юкъары Радагъа ёллангъан «Сюргюнге огърагъанларнынъ акъларыны тиклев» боюнджа къанун лейхасы бош эм декларатив бир лейха, деп бильдерген.

М. Джемиль огълу: «Эгер де Держкомнац азырлагъан ве Кабмин регистрациядан кечирген къанун лейхасыЮкъары Радада къабул этильсе сизинъ престижинъиз къырымтатарлары арасында ашагъа тюшеджек. Сиз тешеккюр ерине, аксине нефрет къазанырсынъыз», деген.

«Не ичюн?», деген Ю.Тимошенконынъ суалине, М. Джемиль: «О къанунда бир шей ёкъ, ялынъыз декларация», деген.
2004 сенеси Юкъары Рада «Сюргюнге огърагъанларнынъ акъларыны тиклев» боюнджа къабул эткен, амма президент Л. Кучма вето къойгъан шу къанунгъа БЮТ блокы меджлиснинъ кирсеткен бутюн тюзетювлеринен берабер къолтутаджагъыны ишандыргъан меджлис реисине Ю. Тимошенко.

2009 сенеси девлет бюджетине къырымтатарларыны ерлештирюв боюнджа программасына айрыладжакъ сермияларны арттырмагъа азыр олгъаныны да къайд эткен премьер-министр.

Парламент сайлавларына кельгенде Ю. Тимошенко озь фиркъасы джедвелинде къырымтатарларындан бир намзетке, яни М. Джемиль огълу ичюн ер айырмагъа азыр олгъаныны бильдирген. Меджлис реиси исе къырымтатарларынынъ санларына коре бу джедвельде энъ азында эки намзетке ер айрылмакъ керек деп: «Келеджек сайлавларда Радагъа сайланмагъа меним ниетим ёкъ», деген.

Тимошенко озюнинъ фиркъа джедвелине эки къырымтатар намзетини кирсетмек меселесиде мусбет чезиле билир деген шекильде фикир айткъан.

Меджлиснинъ даимий сиясий партнеры олгъан РУХ фиркъасы да энди экиге болюнген. Б. Тарасюк етеклеген РУХнынъ бир къысымы БЮТнен сайлавларда иштирак этеджеги белли олды.

М. Джемилев: «РУХта болюнди. Анда «Бизим Украинагъа» кирген 8-9 фиркъанынъ чокъусы БЮТ тарафына кечти, РУХта анда кечти. «Бизим Украинада» 72 депутат олса 31 депутаты БЮТ тарафына кечти», деди.

«Бизим Украина» фиркъсы В. Кириленко бильдиргенине коре президент бу фиркъанынъ джедвелине къырымтатарларындан эки намзетни кирсетмек керек деген фикирни бильдирген.

Меджлис отурушувында бакъылгъан бу меселелер боюнджа бир къарар алынмагъан, чешит кучлернен консультациялар алынып барылмасы теклиф этильген.Бу меселе 18 октябрьде кечеджек Меджлис отурушувында текрар бакъыладжаъ.

XS
SM
MD
LG