Accessibility links

чәршәмбе, 18 октябрь 2017, Казан вакыты 01:39

Украинада сиясий инкъираз девам эте


Украинада невбеттен тыш сайлавларны отькерюв боюнджа меселе этрафында вазиет эп даа бир якълы олмагъаныны козетмеге мумкюн.

Невбеттен тыш сайлавларны 7 декабрьде отькермек акъкъында озь фирманыны токътаткъан президент бу сайлавлврны энди 14 декабрьде кечириледжегини илян этти.

Виктор Ющенко: «Сайлавларгъа азырланмакъ ве оларны нормаль шекильде кечирмек ичюн мен сайлавлар кунюни 7 декабрьден 14 декабрьге кечирдим», деди.

Президент Раданы даркъатув акъкъында озь фирманыны уч куньге токътатып Юкъары Рада озь отурушувларыны кечирип сайлавларны кечирмек ичюн зарур олгъан сермияларны бюджетке кирсетильмесине, инкъиразгъа къаршы къарарларгъа къолтутмакъ керек, деп сая.

Бойлеликнен бу афта Юкъары Рада озь ишини башламакъ керек эди, амма энди биринджи отурушувда кунь тертибини бельгилев меселесинде депутатлар арасында давалар чыкъты. БЮТ фракциясы исе къаршылыкъ бильдирип спикер минберини запт этти.
Бу фракция, якъынджа ярым миллиард гривня сайлавларгъа дегиль де икътисадий инкъиразны енъмек ичюн чарелерге ёлланмакъ керек, деп сая.

Иште президент Юкъары Радагъа чалышмакъ ичюн уч кунь муддет берсе де Юкъары Рада махсулатлы чалышаджагъы меселеси ачыкъ къала. БЮТ фракциясы депутатлары озь дегенинде турып парламент минберини запт этелер, атта Юкъары Радада невбетнен геджелейлер.

«Бизим Украина» фиркъасы реиси В. Кириленко исе БЮТ вакъытны соза, ЮлияТимошенко премьер-министр вазифесинде мумкюны къадар зияде къалмасына чалыша дей.

XS
SM
MD
LG