Accessibility links

сишәмбе, 26 сентябрь 2017, Казан вакыты 23:06

Эшреф Шемьи заденинъ 100 йыллыгъына багъышлангъан тедбирлер кечеджек


30-31 октябрьде Акъмесджитте шаир Эшреф Шемьи заденинъ 100 йыллыгъына багъышлангъан тедбирлер кечеджек.

Къырымтатар театринде 30 октябрьде щаирге багъышлангъан серги ачыладжакъ. Шу куню Акъмесджитте шаир яшагъан Ленин бульварындаки эвнинъ диварында хатыра такътасы тантаналы шекильде ачыладжакъ. Шаирге багъышлангъан эдебий такъвим, фотоальбом, онынъ базы терджимелери де энди нешир этильген.

31 октябрьде къырымтатар театринде Эшреф Шемьи заденинъ 100 йыллыгъына багъышлангъан юбилей акъшамы оладжакъ. Мында онынъ «Аслыхан» поэмасы эсасында саналаштырылгъан спектакльден бир левха нумайыш этиледжек, биринджи кере Эшреф Шемьи заде адына къырымтатар языджылар бирлигининъ эдебий мукяфаты такъдим этиледжек.

Мукяфат боюнджа комиссия озь отурушувыны отькерип бу мукяфаткъа эдебиятшнас ве языджы Сафтер Нагаевни ляйыкъ корьген. Комиссия онынъ сонъки йыллары И.Гаспринский, Б.Чобан задеге багъышлагъан эсерлерини ве ярышта иштирак эткен “Девир аралыкълары” китабына бойле юксек къыймет кескен.

Бутюн бу тедбирлерде Эшреф Шемьи заденинъ Москвадан кельген огълу Айдын Шемьи заде иштирак этеджек.

XS
SM
MD
LG