Accessibility links

шимбә, 23 сентябрь 2017, Казан вакыты 07:04

Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa A Kırımoglu, Kafkasyadakı cenk ve bunun Kırımğa tesirleri ve Kırım’da meydanğa kelgen milletleara keskinliklerde Rusyanın rolü akında radyomuzga usisiy interviv bedri

MUSTAFA KIRIMOGLU (CEMİLEV):
SAVAŞIN NETİCELERİNDEN RUSYA KAZANMAMASI KEREK…..

Bu afta başında ususiy bir ziyaret için İstanbul’da olgan Milli Meclis reisi 13 Avgustta Azadlıq radyosuna bu meselede şularnı ayttı:


Mustafa A KIRIMOGLU: "Gurcistan bagımsızlıgın kazangan sonra, Gurcistan yonetimi tarafından da bazı hatalar oldı. Mesela Gamzakurdia iktidarı zamanında o cumhuriyetleri iptal etmeye çalıştı.. O zaman çatışmalar çıktı. O zamanlar Rusyanın tepkisi çok olmadı. Yalnız Şaakaşvili geldikten sonra, Gurcistan kesinlikle Rusyadan bagımsız olmağa çalıştıktan sonra ve ozellikle Gurcistan NATOğa girmeye niyeti olganın ilan ettikten sonra elbette Rusyanın tepkisi farklı oldu. Mevcut olgan problemleri kendi menfaatine çalıştırmaga, areket ettirmege başladı.
Olup keçken bu vakialarda elbette Kırım Tatarların, Ukraynanı raatsızlaycak çok şeyler de bar. Mesela Putin Kafkasyağa, Gurcistanga asker kirsetmesinin gerekçesi olarak, “ ana orada yaşagan Rus vatandaşların canların agırta ekenler,akların zedeley ekenler.O sebepten olarnı korçalamak için asker kirsete ekenler”

Aynı şey elbette Kırımda da olabilir. Şimdi anda yüzlerce binlerceeki pasaportu olan,hem Rusya, hem Ukrayna vatandaşı olan insanlar bar. Sonkı aldıgımız haberlere köre Kırımda bu Rusya pasaportları almak meselesi daa da canlandırılmış. Rus konsolosu çok hareketli çalışa Saga sola Rus pasaportun bermege çalışa eken.. Eger bu böyle devam etecek olsa bu çok tehlikeye işaret.çünkü Rus vatandaşların sayısı artsa…

Senayo böyle olabilir. Orada (Ukraynada) çok şövenist bölücü Rus teşkilatları bar .Diyelim Ukrayna devletine, Ukraynanın bütünlügüne karşı nasıldır bir areket başlaylar bunlar ve Ukrayna mecburi olarak bulara karşı, buları durdurmak için bir şeyler yapacak. O zaman Rusya deycek ana bak bizim vatandaşlarımızın akların zedeleyler biz olarnı korçalamak isteymiz.

Elbet Ukrayna Rusya taraftarı olsaydı,Beyaz Rusya gibi olsaydı böyle şeyler olmayacaktı. Mademki Ukrayna kesinlikle bağımsız olmak istey, NATOĞA kirmek istey, Avropa Birligine kirmek istey ona köre Rusyanın da davranışları olabilir.

Bu savaşta en önemlisi, bu savaşın neticelerinden Rusya kazanmaması kerek. Yani şimdi olar Gurcistanın toprağı olan Osetyanı Abhazyanı Ruysaga kirsetmege tırışalar..Egerde bunu başarsalar, demek onu daa ziyade cesaretlendirecek. Sırada Kırım olabilir. Onun için Ukrayna ve Dünya kamuoyu Dünya güçleri, NATO güçleri Avrupa ülkeleri bu meselede çok dikkatli olmaları kerek, hiçbir taviz bermemeleri kerek Rusyaga.

Ş. KARATAY Sonkı senelerde Kırım’da vaziyetni keskinleştirmek,Rusya belkim özüne provakatsia için sizin aytkan sebeplerni ortağa koymak için, problemaları çözülmegen en buyük halk Kırım Tatarlarğa,olarnın mezarlıklarına karşı areketler yapıla,başka areketler yapıla Çarlık devri Katerinanın eykelin koymak kibi halknı kızdıracak areketler yapıla.Ayrıca Rus tilindeki gazatalarda pek çokprovakatif aberlernin bu son devirlerde artkanı körüle. Bularğa nasıl kıymet kesesiniz:?Milli Meclis räisi Mustafa Abdulcemil KIRIMOGLU
Mustafa Abdulcemil KIRIMOGLU
– "Şimdi bu internet ya da basının Kırımla ilgili yayınların bakıp çıksanız aşağı yukarı yüzde 80’i Kırım Tatarlarga karşı. Ukraynanı suçlaylar.Daima Ukraynanı korkutalar. “ Kırım Tatarları sizge ekinci Çeçenistannı yaratacaklar, Tatarlar kuvvetlenğen son bağımsızlık ilan etecekler, en büyük tehlike Ukrayna için Kırım Tatarları” Yani tam tersini söyleyler.Esasa olarak anda (Kırımda)gerçek olarak tehlike yaraktan bu bölücü Ruslar.
Yapılgan sosyolojik araştırmalarga köre, Kırım’da yaşagan Rusların yüzde 70’i ,yüzde 70 ten ziyadesi keleceklerin Rusya içinde köreler. Onun için Kırım Tatarları için iç bir tehlike yok Ukrayna için. Tam tersine. ve Kievde de çogusu Kırımda gerçek Ukraynalılar yalnız Kırım Tatarları deyler. Bu ebet Rusların hoşuna ketmey olar bizni nasıl tehlike yaratmış gibi köstermege tırışalar.
Bu provakatsiyalarga kelince, elbet bizim bu istihbarat kuruluşlarımızın daa ziyade malumatları bardır. Ama bizim malumatlarımızğa köre bu milletlerara kerginlik oldugu zaman onun kuyrugun taa Moskovaga uzanganın biz malumat alamız. Mesela 2006 senesi Bahçesarayda Azizler etrafında olgan adise. Bu olaylar olup keçken son, bizim malumatımızğa köre Rus istihbaratının yuksekrütbeli insanları kelip oradaki Tatarlarga karşı areketler yapkan Kazakların ellerin sıkıp, “maşallah çok eyi şey yapkansınız” degen insanlar bar Sonkı zamanlarda birkaç mezarlıklarımız yıkıldı. Buların ardında da böyle Rus servislerinin oldugu hakkında bazı malumatlarımız bar. "

Onun için elbette böyle areketler devam etecek. Kırımın pek çok belediyesinin başında, Kırım parlamentosunun çogunlugu bu şovenist Ruslar.Bahçesarayda belediye başkanı ap açık provakatör. Birden Katerinanın eykelin koymak niyeti. Bile bile bu nasıl kerginlik yaratacagın bile bile böyle şeyler yapa.

KARATAY- Körüngen bu tablo, Karadeniz etrafında, Kafkaslarda Kırımda bu olgan vakilar ve ketişat köstere ki Kırım Tatarları sak bolmaları ve birlik ve beraberliklerin coymamaları kerek Kırım Tatarları ne yapmaları kerek halk olarak ?

Kırım Tatarlarından burada elbet belli derecede bir şeyler baglı ama o çok geopolitik, büyük şey. Çok şey biznen baglı degil.Men ep açıklamalarımda aytaman burada Ukraynanın istihbarat servisleri çok aktif olmaları kerek. Kırım’ın içerisinde er adımda oların ajanları açıktan açık çalışkan kimseler, yüksek vazifelerde çalışalar. Açıktan açık sokaklarda Kazaklar Rus Kazakları Rus bayraklarınen yüreler. Hangi bagısız devlet buna müsaade verecek ? Eger sen kerçektende bagımsız memleket olsan öyle şeylerge müsaade bermeyceksin. Ama yazık Ukraynanın durumu da o kadar kolay degil. Anda nüfusun yüzde 17’si etnik Ruslar. Son Ukrainlerde eski Rus- Sovyet propagandasının tesiri altında.

Mesela Kırımda NATOga karşı areketlerde böyle şeyler böyle laflar eşitmek mümkün; “ Ana biz NATOnu bilemiz.Bizim aklımızda NATO 2.dunya savaşı zamanında bizim evlerimizni bombardıman yapkan edi !” NATO kayda 2 Dünya savaşı kayda! Yani mantıkları eski Sovyet mantık hala. Em propaganda alanında çok çalışmalar kerek. Elbette Ukrayna da kanun çalışması kerek. Ukrayna kanunlarına köre böyle areketlere yol berilmemesi kerek. Ama iç bir şey yapılmay.

KARATAY -Son bir soru. Osetya ve Abhazya belki Rusya arkalı bagımsızlık ilan etecekler. Gazetalarda boyle haberler çıka Rusya içerisindede pek çok cumhuriyet Avtonom bölge bar,Tataristan bar, Çeçenistanda bunun için cenk çıktı. Bu Rusyanın menfaatlerine ters degil mi?

KIRIMOGLU- Yok men bellesem, birinciden Gurcistannı zayıflatacak, ekinciden olarnın toprakları daa ziyade olacak. Olarnın kaynakları Rusyanın kontrolünde olacak. Genellikle, gerçektende o anda yaşagan Rusların menfaatine degildir. Yalnız o iktidar için bir menfaattir…

XS
SM
MD
LG