Accessibility links

җомга, 20 октябрь 2017, Казан вакыты 21:03

Украинада мейдангъа кельген коалиция анълашув имзалады


Украина юкъары радасында уч фракция БЮТ, НУНСнынъ бир къысымы ве Литвин фракциясы парламент коалициясы тизгенлери акъкъында анълашманы имзаладылар.

Лякин анълашув имзалансада бу коалицияда шимдилик тек 213 депутат бар, парламент чокълугъы ичюн исе 226 депутат керек. Меселе шунда ки, НУНСнынъ 72 депутатындан бу коалиция ичюн 37 депутаты имза къойгъан. Коалицион анълашманы исе НУНС адындан фракциянынъ реис муавини РУХ фиркъасы реиси Борис Тарасюк имзалагъан. Президентке къолтуткъан бу блокнынъ къалгъан 35 депутаты анълашмагъа къаршы олгъанлары белли олды. Бу себептен. НУНСкъа кирген «Наша Украина» фиркъасынынъ реиси Вячеслав Кириленко истифагъа кеткенини бильдирди.

В.Кириленко: «Тимошенконен насыл анълашув имзаланса да о шу анълашув имзалангъан кягъыттан да уджуз, чюнки анълашув беджерильмейджек», деди.

Президент кятибиетининъ реис муавини Роман Безсмертный исе даа да ачыкъ фикирини бильдирип : «Спикернинъ сайланувы, коалиция тизильгени вазиетни еринден кочюрди, амма меселе парламенте, я да коалицияда дегиль, меселе укюметте, даа да догърусы меселе премьер-министрде. Укюмет эркяныны денъиштирмек керек эм премьер-министрде башкъа адам олмакъ керек», деди.

Безсмертныйнынъ бу бильдирюви президент ве премьер-министр арасында мунасебетлер не къадар кескин олгъаныны нумайыш этсе керек. Бойле вазиетте бу коалициянынъ омюри не къадар узун оладжагъыны тек фарз этмеге мумкюн.

Коалицияда шимдилик 213 депутат олсада, яни парламент чокълугъы тешкиль эткен 226 депутат олмасада, сонъки куньлерде юкъары радада къабул этильген къанунлар ичюн 240-266 депутат рей бергени малюм. Меселе шунда ки коалиция теклиф эткен къанунлар ичюн коммунистлер фракциясы да шимдилик рей берип тура экен. Коммунистлер фракциясы азасы А. Мартынюк: «Биз бу фракциягъа кирмеймиз, амма джемиет ичюн керекли къанунларгъа рей беремиз», дей.

Даа якъын кечмиште коммунистлер регионлар фиркъасынен бир фракцияда эдилер. Шуны да козь огюнде тутмалы коалиция насыл къанунлар къабул этмесин президентнинъ вето укъукъы бар. Эгер о бу укъукъындан файдаланса коалицияда шу ветоны кечмек ичюн керекли 300 сес ёкъ.

XS
SM
MD
LG